איתור יורשים

משרד עו"ד יואל לוי ושות' מתמחה באיתור יורשים.
אלפים רבים של נכסים כגון, נדל"ן, פוליסות ביטוח, ניירות ערך, קרנות פנסיה, חשבונות בנקים ועוד, רשומים על שם אנשים אשר אינם עוד בחיים. היקפו של "רכוש נטוש" זה הינו בסדרי גודל של מיליארדי דולרים, ובכל שנה נוצר "רכוש נטוש" נוסף. הסיבות לכך הן רבות ומגוונות אך אין אדם בעולם שנפטר ללא קרובי משפחה. בהעדר צוואה ובהעדר קרובי משפחה ידועים, אין מי שידע וידרוש את הנכסים. למוסדות אצלם רשומים הנכסים, אין בדרך כלל אינטרס לפרסם את המידע הואיל ויש להם אפשרות להרוויח משמירתו, ע"י גביית עמלות, דמי ניהול וכו'. בשלבים אלו מאבד הרכוש חלק ניכר מערכו.

לאורך השנים איתר משרד עורכי הדין יואל לוי ושות‘ אלפי יורשים מכל רחבי העולם לרכוש נטוש כאמור. רכוש זה, אשר ליורשים לא היה כל מידע עליו, וכפי שהעידו כמה מהם, היה עבורם "ארוע משנה חיים".איתור היורשים הינו חלק מרכזי בתהליך ומאפשר למעשה לקשר בין הרכוש (מכל סוג שהוא) לבין הזכאים לו.לאורך השנים קיבלנו עשרות מכתבי תודהמיורשים שחייהם השתנו בעקבות פעולותינו, המכתב האהוב עלי מסתיים במשפט שלהלן:
– Thanks for all your help in retrieving our money. If Jews believed in santaclaus he would look like you guys and have an Israeli accent

דילוג לתוכן