עסקאות מקרקעין

תשקיעו במקרקעין, מזמן הפסיקו לייצר את המוצר הזה והביקוש לו רק גובר.
פארפראזה על ציטוט מאחת הקומדיות של וודי אלן, מתגלה במדינת ישראל כאמת אבסולוטית. במדינת ישראל בה הילודה גבוהה יחסית לעולם המערבי מחד, והשטח מצומצם ביותר מאידך, הביקוש לדירות מגורים ונכסי נדל"ן אחרים יציב וקשיח וההיצע אינו מספק. על כן חוזרת על עצמה העובדה שהמחירים בישראל בעליה מתמדת. המיסוי שחל במכירת נכסי מקרקעין הינו מורכב ביותר ונגבה על ידי מספר רשויות שאין ביניהן כל קשר: כך, רשות המיסים האגף למיסוי מקרקעין גובה את מס השבח ומס רכוש, החל על העסקה. הרשות המקומית גובה היטלים שהוטלו לאורך השנים (ביוב, כביש, מדרכה, תיעול וכו').הוועדה לתכנון ובניה גובה היטל השבחה ורשות מקרקעי ישראל גובה דמי הסכמה. עם דרישות כל אחת מרשויות אלה ניתן להתמודד בדרכים שונות ולכן ההתמחות במיסוי נדל"ן שחל בעת המכירה היא אחת ההתמחויות המורכבות והמסובכות במשפט הישראלי .

הידע המקיף בתחומים אלה מתבטא הן במשא ומתן לקראת כריתת הסכם מכר והן בביצועו של ההסכם בפועל. מטבע הדברים בנכסים בהם היה תהליך של השבה ליורשים, לאחר שנים של הזנחה, כפופים לכל אותם מיסים כך שהערכה נכונה של המס החל על כל עסקה והיכולת להפחיתו היא נדבך חשוב במסגרת התחום של השבת נכסים אבודים.
עו"ד דור לוי, החל את דרכו המקצועית בליווי עסקאות נדל"ן מורכבות עת עבד במשרד עו"ד רזומוב. מאז ייצג לקוחותבעשרות של עסקאות במכירה ורכישה של מגרשים, משרדים, חנויות ודירות מגורים תוך שמירה על הדיסקרטיות והגנה על מטרות הלקוח והפחתה במיסוי ע"י תכנוני מס יצירתיים.מכאן שאחד מתחומי ההתמחות המרכזיים והמובילים של המשרד הוא ליווי לקוחות בעסקאות הנדל"ן שלהם .
דילוג לתוכן